Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

om Hexernes Reife, til det berømte BloksBerg, paa St. Hans Nat; samt hvorledes man uden Fare selv kan faae det at see og erfare; — skrevet af Harald Diabolusky, Mester i den sorte Konst i Slavonien. Og nu oversat af den, som hader Overtroe. Trykt hos M. Hallager 1772. Stor et halv Ark 8vo. for 2 Skill, hos Boghandler Buch.