Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Svenske Assessor Emanuel Svedenborg, som i 28 Aar har havt Omgang og talet med Englene og Aanderne, og angaaer nogle Efterretninger om hans Levnet og Skrifter. Oversatte paa Dansk for Liebhabere. Kiøbenhavn 1772, hos Hallager. Stor 1 og et halv Ark 8vo. Selges hos Hr. Boghandler Buch for 6 Skill.