Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Tre merkværdige Breve, skrevne af den