Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Proprietairer ere Hoved-Personerne i begge disse satiriske Skuespille; men saa afskyelig en Proprietair-Karakter, som Hyæne-Jagten skildrede os i en Trekholt, saa elskværdig og dydig er den, Hr. Redlig i Efterstykket besidder. — De Scener, som forefalde imellem denne Retskafne og adskillige af hans Bønder, vise os stedse Patrioten og Menneskevennen i Proprietairen, og ærlige, dydige og tillidsfulde Underhavende i Bønderne. — Trekholdt, som er nærværende ved disse smukke Optoge, føler intet uden de bitterste Bebreidelser indvortes, som undertiden frembryde i Ord — Og ved denne veltrufne Situation giver han os en Fyldestgiørelse, som kan ikke andet end være os kiær.