Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Betty, et Engelsk Fruentimmers ulykkelige Tildragelser. Trykt hos A. H. Godiches Efterleverske, og selges sammesteds for 1 Mk. 8 Skill. 8 Ark 8vo.