Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Vi kunde ingenlunde miskiende Værdien af flige oversatte Stykker i en Stat, som arbeyder paa sin Forbedring, og saadanne fremmede Sager skulde Patrioten glæde sig ved at kiøbe frem for de mange hiemmegiorte, som i en lang Tid have ligesaa meget æklet de Fornuftiges Smag, som underholdt en Pebelmessig Nysgierrighed — nærværende Forsøg indeholder 1) Brevvexling om Aarsagen til Folkemængdens Aftagelse, (oversat af Montesqieus Persiske Breve). 2.) Anmærkning over de Romeres Agerdyrkning. 3.) Om Fattige og Tiggere. 4.) Om Agerdyrknings Skoeler. 5.) Om Mistbede — Vi have ogsaa ventet en Prøve af det, som skulde bidrage til Smagens Opkomst; dog det er vel giemt, indtil videre, da Forfatteren lover med Forsikring om Publikums Bifald (og det ønske vi ham) at fortsætte dette Arbeide. Oversættelsen falder let og Utvungen, og er, saavidt vi, uden at sammenligne den med Originalerne, kunde dømme, rigtig.