Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

han sig ofte til gode med; men vi maae tilstaae, at vi hverken indsee, hvad alt dette egentlig vil