Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

befries fra Forkrænkeligheden, og omdannes til sin første Herlighed, og denne er dens 3die Periodisk afvexlende Bestemmelse — Forfatteren bruger Bibelske Sprog over alt, som Grunde til at bevise disse 3de Sætninger; og ofte nærmer hans Beviser sig temmelig til Sandsynlig- heden der, hvor hans Sætning er ellers meest paradox; — Men det, som synes at skulde være Forfatterens Hoved-Sag, nemlig at bevise