Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Her have vi da den beste Verden, som saa længe, er søgt! — denne Verden er vor; det har Hr. S. beviist baade paa Tydsk og Dansk, — En Selsomhed! men for liden til at opholde os længe ved i et Skrift, der har saa mange af det Slags! — Læseren maae ikke vente, at det er Philosophen, som her skal afgiøre dette store Probleme, om denne Verden er den beste?