Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

vexlende Bestemmelser, beviist at være den allerbeste Verden af alle muelige Verdener, som af GUd kunde skabes, til at faae det rette Begreeb om denne Verden og dens Beboere, men fornemmelig om denne Verdens og dens Beboeres sande SelvEier; forestilt af Erhard Struntz; trykt hos J. N. Thiele, og selges hos Monst. Alsing, Hører ved Frue Latinske Skole, stor 53 og et halv Ark i 4to, for 3 Mk. 10 Skilling.