Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Anden Aargang, 22. Stykke.