Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

2de Sætninger kunne vi ikke udlede uden af Forf. Forlegenhed med sin Hoved-Sætnings Behandling.— Han fik her en vid Betragtnings Mark, den heele saliggiørelsens Orden, og han betjener sig og af denne Fordel, og præker nu for os i en gandske almindelig Tone om bekiendte og trivielle Sandheder.