Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Stykker: 1.) Hvad der udfordres paa bor Side, for at kunde fremkomme for Gud. 2.) Hvem vi have at tilskrive, at vi kan blive førte frem for Gud, endskiønt vi ere de alleruværdigste. — Disse