Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Vor Forfatter synes at have den Feil, af han gierne lover større Ting, end han kan fuldkommen holde. — I foregaaende Abhandling spoerede vi noget saadant i hans almindelige og lidet grundige Betragtninger: og denne Tale overtyder os næsten gandske derom. Han tiltaler os med disse levende Ord: Vi ville betrag-