Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Maalet, hvortil gud skabte Menne-