Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Et kort Forsøg. esaiæ Bierg, eller Kirkens tilkommende store Lyksalighed ved den Jødiske Nations Omvendelse til JEsum, viist af Pro- pheten Esaiæ 2 Cap. 2, 3 og 4 Vers, af Asmund Reutz, forrige Capellan til Eids Kald i Vergens Stift i Norge. Kiøbenh 1772. Trykt hos Svare, og selges hos Pelt og Mad. Kanneworss, tilligemed den Følgende for 1 Mk. 4 Skill. Dette Stykke er 3 og et halv Ark 8vo.