Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

langsom, men grundig og retskaffen me- thode i disse Videnskabers Afhandling, for langt meere nyttig og berømmelig, end en flygtig Ge- svindighed og en løslig Korthed. Han viser overalt en haandværksmisundelse og et indgroet Had til de saa kaldte Vundlæger: Han bemærker, at der ere fleere Uvidende iblant disse end iblant Doctorerne, hvilket dog er Hee! naturligt, da hines Antal er saa meget større end disse: og han røber heri fornemmeligen sin pseudopatriotismus, da alle de, som oprigtigen ønske Lægevidenskabens Opkomst, laste den hadefulde Deelning imellem begge Slags Læger dg tilstaae, at den Mand, der besidder en taalelig Grad af Indsigt og Erfarenhed i Chirurgien og Medicinen tillige, er en nyttigere Borger for Staten end