Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

349 ge dagligen forøge sine Indsigter, med egne øyne følge Naturens Gang, og af egen Erfarenhed bestemme det Sande og det falske i sine og andres Begreb; der var forbunden til at opkaage trykte og udtrykte Autorer; saadan en vilde forekomme os som en Amme, der tygger Mad for det Barn, den burde at føde med sin egen Melk. Saadant et Project bør at staae ved Siden af HvalfiskeFangsten paa den gamle Kongevey. — Hr. O. opholder sig over den langsomme Afhandling af Anatomiens Deele; men det heder her saavelsom i andre Ting! sar cito, si sat lårbens. Vi holde en