Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

ninger aarligen høres over visse Deele af Læ gevidenskaben: at andre løsligen blive be-