Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

holdes, med Hielp af nogen Fliid, kan brin ge sine Studeringer til Fuldkommenhed, uden at behøve udenlandske Reiser:" og det han strax legger til: „at formedelst Lærernes