Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Ortophili Tanker over Lægevidenskabens nærværende Tilstand og nødvendige Forbedring i Dannemark og Norge, skrevne den 19 Octob. 1771. In mundo nihil constat: in orbem vertitur orbis: qvid mirum, recti quod fit in orbe nihil. Trykt hos P. H. Höeke, stor 3 Ark 8vo, og sælges for 12 Skill.