Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Denne Forfatt. giver os en fuldkommen Parodie af Tullins May-Dag, men uden at ytre for Resten, hvad der karakteriserer den Tullinske Aand — havde han gaaet sin egen Gang, var han maaskee bleven taalelig, men i det han fører os til Erindring sit store Mønster, bringer han os rillige til at tænke paa Fablen om Æselet, der klædte sig i Løve-Huden,