Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Adspredte Tanker, samlede ved Søekanten af Kronborg Fæstning, og opskrevne ved Dronning Caroline Mathildes Bortreise.— Kiobenh. hos Höeche for 2 Skill. et halv Ark 8vo.