Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Dronningens Bortreise. Og AfskedS-Sang. Trykt og selges hos J. R. Thiele for 4 Skilling 1 Ark 8vo.