Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

346 Skulde det ikke være en opkaagt Materie saa see vi ikke, hvad der i denne Piece kunde mishage end og Læsere af Smag. — Den prosaiske Deel af Stykket, (og den udgiør den største) forraader en ædel baade Tænke-og Skrivemaade, og de tillagde Vers forraade ikke uhældige Gaver til Poesien.