Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20

ingen Har endnu alvorligere taget sig deres Sag an, end denne Forfatter, og at han har haft alle de Vaaben i sin Magt, hvormed en saadan Strid burde føres, er hans udgivne Stykke et Beviis for. Vi lade det for Resten staae derhen, om en nær Forbindelse med det Partie, han fegter for, (hvilket vi til deels have troet) eller den blotte Iver for Smagens gode Sag, har giort meest til at opvarme hans Aand under dette