Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20

Kiøbenhavn 1772, trykt og tilkiøbs hos Thiele for 1 Mk. 5 og et halv Ark 8vo.