Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20

2den Aargang.