Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20

Tydske; til Brug for den Kongelige Danske Skueplads. Kiøbenh. 1771, trykt hos M. Hallager, og selges hos Hr. Londemann Acteur for 2 Mk. 9 og et halv Ark 8vo.