Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20

Anden Aargang, 20. Stykke.