Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20

Lænker for en Krone fandt. Kiøbenhavn, trykt hos Hallager, og selges hos Mad. Kanneworff i Silkegaden for 4 Skill. 1 Ark 8vo.