Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20

Den fordum bekiendte Holbergs muntre og artige Skrivelse til en af sine Fynske Venner, angaaende den nærværende Tidspunkt udi Dannemarks Historie. Med Dev.