Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20

visse Skribentere afskedigede, og vi kunne i den Forudsætning ikke andet end lykønske i sær den Deel af Publikum, som i saa lang Tiid har mattet betale Skat af deres Nysgierrighed -. Dog! ville de, for at have Samlingen fuld, endnu vedblive, saa have vi den Trøst for det første at give dem, at disse tre Piecer ere af de taalige i deres Slags.