Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20

Afskeeds-Sang, forfattet i Anledning af Dron- ning Caroline Mathildes Bortreyse til Zelle i Juni Maaned 1772. Sangviis forfattet efter den Melodie: Ach Sylvia min skiønne. Kiøbenhavn, hos Thiele for 2 Skill, et halv Ark 8vo. Vi see disse Afskeeds-Sange med en Slags Fornøyelse i Møde, da vi troe hermed tillige at see