Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20

219 en velmeenende Kirstine Marie meget, udmerker hun sig endog for Resten som Forfat. intet fra den store Hob —. Hun slutter ellers sin hjertelige Taksigelse med et Votum, hvoraf vi ville fremstille vore Læsere et Træk, som et rædsomt Beviis paa det Tyranie, hvormed Poesien undertiden plager sine fortvivlede Elskere — her er det: