Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20

I hvor ængstede vi end ere blevne ved Synet af disse Januarii Piecer, og hvor mange Qval- mer vi end have udstaaet ved deres Giennemlæsning, da de fleeste smagte af intet uden Vindesyge og pøbelmessig Kaadhed — saa skiænke vi dog