Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20

Forsyn, som i sær den 17 Jan. 1772 omvendte vores Sorg til Glæde —. Den første synges som: du store mandhaftige Preusiske Helt. Den 2den som: O JEsu min Brudgom, livsaligste Ven. Velmeent forfattet af Kirstine Marie paa Kronborg Amt. Kiøbenh. hos Höeche et halv Ark.