Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20

Denne Piece er skreven for Titelens skyld —, og Titelen! - skal sælge den —. Grev Brandt maae man dog endelig forestille sig afsindig for at troe, at han sidder i sit Arrest-Kammer og bander sin Kudsk, Heste, og vi vide ey, hvad, hvorfor! han kan ikke faae dem fat, med al hans Raaben og Banden, og han vil nu endelig kiøre i Kane, thi det er et fortreffeligt Veir dertil -— dette kan han see igiennem sine Vinduer, og — det er jo nok! —.