Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20

Blandede Tanker! —- — o! ja, for forandrings Skyld! — Men for dem om den 27de Januarii & c. bør vi dog spare vore ækle Læsere — kuns Tilsætningen af Forfatterens Maji Tanker ville vi, for at anføre noget, ikke nægte de nysgiærige af dem: