Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Efter ald Anseende har denne Forfatter selv været med i Indtoget; thi baade er hans Stiil og Fornuft-Slutninger Matrosmæssige — Med samme Tryghed, som en Panglos forsikkrer, at denne Verden er af alle muelige den beste, og Thundertentronckh det beste Slot i denne beste Verden, med samme Tilforladelighed paastaaer denne Skribent Pag. 14 og 15. At dette begangne Røverie var Guds Veye og altsaa ingen Synd. „Thi, siger vor Forfatter, disse Folkes Gods var jo Tyve-Gods, naar det nu blev røvet, kom det blant Publikum igien, som det var stiaalet fra. Videre: hvis de efter Kongens Ordre skulde været straffede, og deres Gods