Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Indtog i de smukke Huuse paa den mærkværdige St. Autonii Dag 1772., Kiøbh. hos Svare: 4 Skil., 1 Ark i 8vo.