Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

finde noget Bifald, bliver det vist kun paa Auctions-Stedet; thi hos Folk som har ringeste Smule af Smag, duer det ey til andet, end at læse sig ærgerlig eller i Søvn paa.