Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Dette taabelige og kiædsommelige Sammensurium indeholder ikke et eeneste vittigt Indfald, og er noget nær jasket sammen for at fortiene lidt til Brændeviin. Skal det