Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

En Satyrisk Fortegnelse paa endeel Pretiosa, Guld & c. som er funden paa Gaden d. 17 Januarii og som ved offentlig Auction til de Høystbydende skal bortselges d. 32 Jan. som først kommer, ved Gammelstrand & c. Kiøbenh., trykt og selges hos Høecke for 2 Skil., stor 1/2 Ark i 8vo.