Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Er skreven i samme Smag, som fore- gaaende, undtagen at Versene ere lidt taaleligere og derimod det Prosaiske mere mat. Uden Tvil er den Franske Receptmager For- fatter til dem begge to.