Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

viist, og beviist i Anledning af 17de Jan. til Undersaatternes nye Lyksalighed og Glæde. Kiøbh. Trykt hos P. H. Høecke 1772 og selges sammesteds, samt paa Byens Boglader for 4 Skil., stor 1 Ark i 8vo.