Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Dette og flere lige saa skiønne Steder vise noksom, at denne Forfatter ey er skabt til at være Poet.