Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Tvilling-Rigernes Taksigelse til Forsynet over Kong Christian den Syvende, tilligemed Kiøbenhavns Borgeres Glæde over de vigtige Tildragelser d. 17de Jan. 1722. Kiøbh. Trykt hos P. H. Høecke, og sælges sammesteds, samt paa Bogladerne for 4 Skil., stor 1 Ark i 8vo.