Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Om Verdien af tvende Verker, som disse, behøve vi ey at erindre vore Læsere. Hr.