Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Historie Første Deel, indeholdende Rigets ældste Historie fra dets Begyndelse til Harald Haarfagers Tider. Trykt i Sorøe 1771. Bekostet af Heinek Mumme og Faber paa Børsen i Kiøbh. Og sælges sammesteds for 2 Rdlr., stoer 3 Alph. 5 Ark. tillige med et Landkort.